×
Vælg et sprog
DK
 • DK
 • EN

Generelle vilkår og betingelser for topkontakter.com

Følgende vilkår og betingelser regulerer forholdet mellem Media Buy Services Ltd., (herefter "Media Buy Services Ltd.") og brugerne og kunderne af dets telemedietjenester (herefter "Brugeren"). De definerer betingelserne for brugen af de tjenester, der tilbydes af topkontakter.com (herefter "Platform"). Disse betingelser for brug udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Media Buy Services Ltd. om din brug af platformen og webstedet. Hvis nogle af de førnævnte dokumenter indeholder noget, som du ikke er villig til at acceptere, bør du ikke bruge platformen eller webstedet.

1. Definitioner

I disse brugsbetingelser har de nedenfor anførte udtryk med stort bogstav følgende betydning:

Konto: Brugerens personlige miljø inden for platformen, hvorpå brugeren kan placere personlige oplysninger og præferencer, som giver ham adgang ved hjælp af hans loginoplysninger, og hvilken profil er synlig for andre brugere af platformen;

Besked: den digitale, sikrede kommunikation, der kan udveksles mellem brugeren og andre brugere af platformen, hvis han har fuld adgang til platformen, og hvilken kommunikation der er synlig for brugeren på hans konto;

ndhold: alt materiale publiceret og sendt på platformen af brugeren fra tid til anden, inklusive men ikke begrænset til profilen, beskeder og andet materiale;

Tjeneste: Underholdningstjenesten, der leveres til Brugeren af Media Buy Services Ltd.

Logindetaljer: kombinationen af brugernavn og adgangskode, givet af brugeren, som giver brugeren adgang til kontoen og gør det muligt for ham at bruge platformen;

Immaterielle rettigheder: alle intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, designrettigheder, handelsnavnerettigheder, databankrettigheder og beslægtede rettigheder samt domænenavne og knowhow; og beslægtede rettigheder

Bruger: den fysiske person, der har oprettet en konto, som har accepteret disse brugsbetingelser, og som derfor kan bruge platformen;

Brugsbetingelser: disse brugsbetingelser for topkontakter.com, som udgør en bindende aftale mellem Brugeren og Media Buy Services Ltd.;

Fest/fester: Media Buy Services Ltd. og/eller brugeren;

Platform: den softwareapplikation, der er udviklet af Media Buy Services Ltd., som kan tilgås via Hjemmesiden, og som kan bruges af Brugeren, efter at denne har oprettet en Konto;

Fortrolighedserklæring: fortrolighedserklæringen fra Media Buy Services Ltd., som kan konsulteres på denne hjemmeside;

Websted: webstedet for Media Buy Services Ltd., samt alle underliggende sider, via hvilket domæne brugeren kan få adgang til platformen;

2. Accept af kontrakten vedrørende de generelle vilkår og betingelser

Ved at oprette en konto på Platform eller ved at bruge Platform-appen, hvad enten det er med en mobilenhed, en mobilapplikation eller en computer (samlet kaldet "tjenesten"), accepterer brugeren følgende vilkår for brug.

Media Buy Services Ltd. kan foretage ændringer i denne aftale og tjenesten fra tid til anden. Vi kan gøre dette af en række forskellige årsager, såsom for at afspejle ændringer i love eller regler, nye funktioner eller ændringer i forretningspraksis. Den nyeste version er altid den gyldige version. Hvis ændringerne omfatter væsentlige ændringer, der påvirker dine rettigheder eller forpligtelser, vil vi give dig rimelig meddelelse om disse ændringer, for eksempel i form af meddelelser via Tjenesten eller via e-mail. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesten, efter at ændringerne træder i kraft, accepterer du den reviderede aftale.

Hvis nogen af bestemmelserne i brugsbetingelserne er ugyldige eller erklæres ugyldige, forbliver de øvrige bestemmelser i brugsbetingelserne i fuld kraft. Media Buy Services Ltd. erstatter de ugyldige eller ugyldige bestemmelser med nye bestemmelser, under behørig hensyntagen til formålet og formålet med de ugyldige eller ugyldige bestemmelser så tæt som muligt.

3. Adgang

Adgang til Media Buy Services Ltd. database og tjenester tildeles, efter at brugeren har registreret sig. Under registreringen bruges en adgangskode og et pseudonym angivet af brugeren. Registrering kræver, at brugeren indtaster en e-mailadresse eller telefonnummer og udfylder registreringsformularen fuldstændigt.

Som et alternativ tilbydes brugeren en forbindelsesfunktion fra tredjepartsudbydere (f.eks. Facebook Connect). Ved registrering via tilslutningsfunktionen hos en tredjepartsudbyder overføres Brugerens respektive profiler til Media Buy Services Ltd. database. Ved tilmelding via tilslutningsfunktionen hos en tredjepartsudbyder skal brugeren acceptere tredjepartsudbyderens respektive vilkår og betingelser.

4. Omfang af tjenester

Media Buy Services Ltd. gør det muligt for brugere at få adgang til et centralt databasesystem via dets mobilapplikation. Dette databasesystem indeholder profiler og information om andre brugere. Efter registrering og oprettelse af deres egen profil, har Brugere mulighed for at søge efter andre profiler i databasen. Brugere kan se andre brugeres profiler og kontakte dem. Ud over, Media Buy Services Ltd. tilbyder adgang til data fra et udvalg af brugere som en del af sin adgang til databasesystemet. Indholdet, typen og varigheden af det datamateriale, der leveres og transmitteres af den respektive bruger, er udelukkende brugerens ansvar.

Media Buy Services Ltd. leverer både gratis og betalte tjenester. Med den gratis registrering kan brugeren oprette en profil, se andre brugeres profiler og læse beskeder fra andre brugere. Ligeledes kan en bruger tagge andre brugeres profiler gratis. Hvis to brugere tagger hinandens profil, vises dette til begge brugere. Dette er et såkaldt match.

Ud over de gratis tjenester, der er anført ovenfor, tilbydes brugeren at kontakte andre brugere og skrive beskeder til dem mod et gebyr. Før disse tjenester leveres, informeres brugeren om omkostningerne, indholdet og omfanget af tjenesterne samt prisen og betalingsbetingelserne.

Det er ikke tjenestens formål at etablere en virkelig kontakt mellem brugeren og andre brugere af platformen. Media Buy Services Ltd. kan derfor ikke på nogen måde garantere, at en sådan kontakt faktisk kan etableres via platformen. For at lette brugerinteraktion Media Buy Services Ltd. bruger betalte moderatorer. Dette er ikke en tilslutningstjeneste. Servicepunktet er kun til underholdningsformål.

Brug af tjenesten er kun tilladt for brugere, der er fyldt 18 år. Ved at acceptere disse betingelser for brug og bruge tjenesten bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel. Hvis Brugeren endnu ikke har nået den alder, hvis han ikke kan acceptere indholdet af Platformen og/eller opholder sig uden for det geografiske område, som Tjenesten fokuserer på, skal Brugeren straks stoppe med at bruge Tjenesten og opsige sin Konto. Hvis brugeren handler i strid med denne artikel, Media Buy Services Ltd. har ret til straks at fjerne brugerens konto uden at refundere brugerens kreditter.

Media Buy Services Ltd. forbeholder sig udtrykkeligt retten til at oprette profiler på platformen og sende beskeder til brugeren på vegne af disse konti. Ved at acceptere disse Brugsbetingelser forstår og accepterer Brugeren, at nogle af profilerne på Platformen derfor er fiktive, og de er kun oprettet til at udveksle Beskeder med; møder i det virkelige liv er ikke mulige for sådanne konti.

Media Buy Services Ltd. gør alt for at yde tjenesten forsigtigt og professionelt. Tjenesten leveres til enhver tid baseret på en forpligtelse til at gøre vores bedste. Brugeren accepterer derfor, at Platformen kun indeholder de funktionaliteter og andre egenskaber, som han finder dem på Platformen på brugstidspunktet (på et "som det er"). Media Buy Services Ltd. udelukker derfor eksplicit eksplicitte og implicitte garantier, løfter og skadesløsholdelser af enhver art vedrørende platformen og webstedet.

For at bruge Platformen skal Brugeren have det nødvendige hardwareudstyr og software og de nødvendige parametre for korrekt brug af hjemmesiden, for eksempel adgang til internettet. Brugere rådes også til at have JavaScript-funktioner, cookies og pop-ups aktiveret. Selvom vi arbejder på at sikre, at platformen er kompatibel på tværs af forskellige enheder, kan vi ikke garantere, at den vil fungere på alle enheder, og det er dit ansvar at sikre, at du kan overholde alle nødvendige systemkrav. Din brug af platformen og nydelse af dens funktioner og indhold, der er offentliggjort eller gjort tilgængeligt gennem den, kan variere i funktionalitet, tilgængelighed og kvalitet afhængigt af den type enhed, du bruger.

Brugeren er til enhver tid personligt ansvarlig for at holde sine loginoplysninger hemmelige, og brugeren er ansvarlig for al brug foretaget via sine loginoplysninger. Så snart brugeren ved eller har grund til at tro, at hans loginoplysninger er indeholdt af uautoriserede personer, skal han underrette Media Buy Services Ltd. følgelig ved at kontakte support, uden at dette berører hans egen forpligtelse til straks at træffe effektive foranstaltninger, såsom at ændre hans loginoplysninger.

Brugeren har udtrykkeligt ikke tilladelse til at oprette en konto i en andens navn eller at oprette en fiktiv konto. Media Buy Services Ltd. har ret til straks at fjerne sådanne konti.

Det er forbudt for brugeren at sende kontaktoplysninger såsom telefonnumre, adresser, efternavne, URL\'er, e-mailadresser eller andre personlige oplysninger. ' . Media Buy Services Ltd. . ' forbeholder sig retten til at afvise, ændre eller slette enhver profil.

5. Bemyndigelse

Mindreårige og personer, der handler på vegne af en tredjepart, er udelukket fra at bruge Media Buy Services Ltd.'s tjenester. Hvis Media Buy Services Ltd. har grund til at mistænke, at en person ikke er berettiget til at deltage, Media Buy Services Ltd. har ret til at verificere personens personoplysninger ved at validere deres identitet ved at anmode om officielle dokumenter. Brugere, der ikke er berettiget til at deltage, er udelukket fra at bruge Media Buy Services Ltd.'s tjenester og databasen.

Ved at oprette en konto og bruge tjenesten erklærer og garanterer brugeren, at:

 • de kan indgå en bindende kontrakt med Media Buy Services Ltd.;
 • de vil overholde denne aftale og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og bestemmelser; og
 • e aldrig har begået en alvorlig forbrydelse eller en strafbar handling (eller en lignende forbrydelse), en seksuel forbrydelse eller en voldsforbrydelse er ikke opført som en seksualforbryder i noget statsligt, føderalt eller lokalt register over seksualforbrydere.
 • de er over 18 år

Brug af tjenesten er kun tilladt for brugere, der er fyldt 18 år. Ved at acceptere disse betingelser for brug og bruge tjenesten bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel. Hvis Brugeren endnu ikke har nået den alder, hvis han ikke kan acceptere indholdet af Platformen og/eller opholder sig uden for det geografiske område, som Tjenesten fokuserer på, skal Brugeren straks stoppe med at bruge Tjenesten og opsige sin Konto. Hvis brugeren handler i strid med denne artikel, Media Buy Services Ltd. har ret til straks at fjerne brugerens konto uden at refundere brugerens kreditter.

Brugeren har udtrykkeligt ikke tilladelse til at oprette en konto i en andens navn eller at oprette en fiktiv konto. Media Buy Services Ltd.har ret til straks at fjerne sådanne konti.

6. Opsigelse af det gratis medlemskab

 • En bruger er berettiget til at få slettet sin profil til enhver tid uden at angive grunde ved at kontakte kundesupport
 • Ud over, Media Buy Services Ltd. forbeholder sig retten til at afvise registreringen af en bruger til enhver tid uden at angive grunde
 • Hvis brugeren overtræder disse generelle vilkår og betingelser, Media Buy Services Ltd. kan opsige medlemskabet til enhver tid uden varsel
 • Ved opsigelse af medlemskabet ophører alle operatørens forpligtelser til at opbevare brugerens data, medmindre lovbestemte opbevaringsperioder kræver opbevaring.

7. Ændring af tjenesterne

Media Buy Services Ltd. stræber altid efter at forbedre tjenesten og give brugerne yderligere funktioner, som de finder tiltalende og nyttige. Det betyder, at fra tid til anden Media Buy Services Ltd. vil introducere nye produktfunktioner eller forbedringer og fjerne nogle funktioner, og hvis disse foranstaltninger ikke væsentligt påvirker brugernes rettigheder eller forpligtelser, Media Buy Services Ltd. kan gøre det uden forudgående varsel til brugerne. Media Buy Services Ltd. kan endda suspendere tjenesten helt, i så fald Media Buy Services Ltd. vil underrette brugerne på forhånd, medmindre formildende omstændigheder, såsom sikkerhedsproblemer, forhindrer dette.

8. Indkøb

Ud over de gratis tjenester, Media Buy Services Ltd. tilbyder brugeren forskellige gebyrbaserede tjenester og fordele. Ved hver individuel brug af disse tjenester indgår brugeren et nyt kontraktforhold med Media Buy Services Ltd.. Hver brug af en tjeneste udgør et nyt kontraktforhold. Disse tjenester er fuldstændig adskilt fra den gratis brug af Media Buy Services Ltd. databasesystem. De enkelte kontrakter udgør ikke abonnementer. Kontrakten indgås ved, at Brugeren vælger den afgiftspligtige Tjeneste og accepterer betalingsforpligtelsen ved at trykke på knappen "Køb" (herefter: Ordreproces). Tjenesterne, der er underlagt gebyrer, er også underlagt lokale vilkår og betingelser.

9. Retur- og tilbagebetalingspolitik

Brugeren anerkender, at Media Buy Services Ltd. tilbagebetalingssager behandles af topkontakter.com supportafdeling, som kan kontaktes på supp23@topkontakter.com

Alle betalinger og tilbagebetalinger behandles via hjemmesidens betalingsprocessor Verotel.

Brugeren kan opsige sit medlemskab med topkontakter.com når som helst.

Tilbagebetalingstransaktioner af Brugere af topkontakter.com er styret af følgende:

 • I tilfælde af at en bruger ikke længere er interesseret i tjenesterne, topkontakter.com kundesupportadministratorer skal gennemgå korrespondancen mellem en sådan bruger og andre brugere, som brugeren har korresponderet med («Korrespondenten») og skal have ret til at træffe en beslutning efter eget skøn med hensyn til udstedelse af tilbagebetaling til brugeren.
 • I tilfælde af et (teknisk) nedbrud på topkontakter.com, kan en bruger indsende en skriftlig anmodning om tilbagebetaling af kreditter, der blev brugt som følge af den nedbrud. I sådanne tilfælde vil en tilbagebetaling ikke blive tilbageholdt af urimelige grunde.

Deaktivering af profiler for brugere af topkontakter.com er styret af følgende:

 • I tilfælde af at en bruger ikke længere er interesseret i tjenesterne, topkontakter.com kundesupportadministratorer skal gennemgå korrespondancen mellem en sådan bruger og andre brugere, som brugeren har korresponderet med («Korrespondenten») og skal have ret til at træffe en beslutning efter eget skøn med hensyn til udstedelse af tilbagebetaling til brugeren.
 • I tilfælde af at en bruger havde anmodet om at hans/hendes profil blev slettet fra topkontakter.com af uspecificerede personlige årsager har korrespondenten ikke ret til at modtage nogen information med hensyn til sletning af en sådan brugers profil, da det ville være i strid med topkontakter.com's privatlivspolitik. Endvidere er korrespondenten ikke berettiget til nogen refusion med hensyn til sin korrespondance med en sådan bruger.
 • I tilfældet var en bruger blevet rapporteret for upassende aktiviteter, topkontakter.com kan efter eget skøn udstede en delvis tilbagebetaling til korrespondenten, som havde informeret topkontakter.com af en sådan brugers upassende aktivitet ved at fremlægge uomtvistelige beviser for samme.
 • I tilfælde af, at en bruger bliver fundet på et anti-scam-websted, eller hvis vi modtager pålidelige beviser for brugerens ulovlige aktiviteter fra en anden bruger, kan en sådan brugers profil blive slettet fra webstedet/applikationen, forudsat at topkontakter.com, efter eget og ubegrænset skøn, anser de leverede oplysninger for væsentlige og uigendrivelige. topkontakter.com kan udstede en delvis refusion til den korrespondent, der har givet sådanne oplysninger.

10. Betalingsbetingelser

 • Gebyret for betalte Ydelser skal betales forud til Media Buy Services Ltd. og indsamles fuldt ud af den betalingsmetode, der er valgt i ordreprocessen, såsom kreditkort, direkte debitering, netbank, Paysafe-kort eller PayPal. Efter vellykket gennemførelse af ordreprocessen vil mønterne blive krediteret på kundekontoen med det samme, men senest efter 2 timer.
 • Media Buy Services Ltd. kan få betalingerne for gebyrbaserede tjenester behandlet af en ekstern tjenesteudbyder udpeget af Media Buy Services Ltd..

11. Brugerforpligtelser

 • Brugeren er eneansvarlig for indholdet af sin registrering, yderligere persondata og dermed for de oplysninger, de selv giver om sig selv. Brugeren bekræfter, at de angivne data er sande og beskriver sig selv personligt. Forsætlige eller svigagtige urigtige fremstillinger kan resultere i civile og strafferetlige sager og berettige Media Buy Services Ltd. for at blokere brugerprofilen uden at påvirke Media Buy Services Ltd.'s ret til vederlag.
 • Brugeren bekræfter, at de ikke bruger Media Buy Services Ltd.'s Tjenester til forretningsmæssige eller kommercielle formål, især til reklameformål. Brugeren har ikke tilladelse til at læse indholdet og profilerne for andre brugere manuelt eller med computerprogrammer for at bruge de opnåede data på denne måde.
 • Brugeren forpligter sig til at behandle deres login-data fortroligt. Såfremt loginoplysningerne videregives til tredjemand, er Brugeren ansvarlig for alle konsekvenser af handlingen. Hvis der er mistanke om, at adgangsdataene er videregivet til tredjemand, skal Brugeren informere Media Buy Services Ltd. straks og træffe passende foranstaltninger for at forhindre yderligere misbrug (f. ved at ændre adgangskoden).
 • Desuden forpligter brugeren sig til ikke at misbruge Media Buy Services Ltd.'s tjenester, især,
  • ikke at bruge dem til at sprede ærekrænkende, racistisk, inciterende eller på anden måde ulovligt materiale eller information;
  • ikke at anmode om ulovlig pornografi via databasesystemet eller fra andre brugere;
  • ikke at bruge dem til at true eller chikanere andre brugere eller kunstnere eller til at krænke deres rettigheder (herunder personlige rettigheder);
  • ikke at indføre data i systemet eller databasen, som indeholder en virus, software eller andet materiale, der er beskyttet af ophavsret eller andre beskyttende rettigheder, medmindre brugeren er ejer af de respektive rettigheder eller har det nødvendige samtykke til brug;
  • ikke at bruge dem på en sådan måde, at de påvirker tilgængeligheden af tjenesterne for andre brugere negativt;
  • ikke at opsnappe nogen e-mails eller andre meddelelser og ikke at forsøge at gøre det;
  • ikke at sende kædebreve;
  • ikke at sende e-mails eller andre meddelelser, der tjener et kommercielt formål;
  • for ikke at nævne navne, adresser, telefon- eller faxnumre, messenger-adresser, e-mails eller URL\'er i profildataene;
  • ikke at indsamle, opbevare eller behandle personoplysninger om andre brugere.
 • Manglende overholdelse af ovennævnte forpligtelser eller overtrædelse af andre forpligtelser, der er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, berettiger Media Buy Services Ltd. for øjeblikkeligt at blokere brugerens adgang til databasen og at opsige kontrakten uden varsel af tvingende årsager.
 • Hvis Brugeren forbinder kommercielle eller forretningsmæssige interesser med indgåelsen af kontraktforholdet eller bruger de data, der stilles til rådighed for dem til forretningsmæssige eller kommercielle formål eller til formål, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Media Buy Services Ltd., forpligter de sig til at betale Media Buy Services Ltd. en kontraktlig bøde på € 1.000 for hver påvist overtrædelse. Yderligere erstatningskrav forbliver upåvirket af dette.
 • Brugeren er også forpligtet til at følge Media Buy Services Ltd.'s foto/billede politik.

12. Overtrædelse af brugerens forpligtelser

Hvis brugeren overtræder disse generelle vilkår og betingelser, Media Buy Services Ltd. kan opsige medlemskabet til enhver tid uden varsel, og brugerens konto vil blive slettet.

13. Indhold

Brugeren har ikke tilladelse til at bruge indhold offentliggjort på platformen af andre brugere, såsom deres profiler eller beskeder, på en måde, der ikke er i overensstemmelse med formålet angivet i artikel 3.2 og/eller til anden brug end personlig brug.

Brugeren forstår og accepterer, at det Indhold, han udgiver på Platformen, kan ses af andre brugere af Platformen, og at det kan bruges af disse brugere og Media Buy Services Ltd. påtager sig intet ansvar for sådan brug.

Brugeren har aldrig tilladelse til at offentliggøre eller på anden måde distribuere indhold via Platformen, hvilket indhold i) krænker eller kan krænke rettighederne til Media Buy Services Ltd., andre brugere af platformen og/eller en tredjepart, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og rettigheder inden for privatlivets fred, ii) indeholder ulovligt indhold eller henviser til sådant indhold, iii) kan skade omdømmet for Media Buy Services Ltd., iv) indeholder indhold af ærekrænkende, fornærmende, obskønt, sårende eller voldelig karakter, eller på anden måde overtræder gældende standarder for anstændighed, dette efter skøn fra Media Buy Services Ltd., eller v) på anden måde er ulovlig. Brugeren er personligt og fuldt ansvarlig for al skade, der opstår som følge af overtrædelse af denne garanti.

Denne hjemmeside eller tjeneste er til voksenunderholdningsformål; det er ikke vores mål at bringe fysiske aftaler/kontakt mellem medlemmer. Brugeren er klar over og accepterer, at vi kan bruge modererede og fiktive profiler til online voksenunderholdningsformål. Media Buy Services Ltd. forbeholder sig udtrykkeligt retten til at sende beskeder til denne side af selvoprettede profiler. Fysisk kontakt med disse fiktive profiler er ikke mulig. Media Buy Services Ltd. fralægger sig ethvert ansvar i det omfang, det er tilladt af loven og påtager sig ingen garanti for nogen form for skade eller besvær forårsaget af tjenesten.

Media Buy Services Ltd. forbeholder sig retten til at afvise indhold, såsom billedet offentliggjort af brugeren, hvis dette er nødvendigt af hensyn til Media Buy Services Ltd., uden at dette på nogen måde udgør nogen ret for Brugeren til at kræve erstatning og/eller tilbagebetaling og/eller ansvar for Media Buy Services Ltd.. Udgivet indhold vil blive fjernet fra platformen ved proceduren beskrevet i artikel 11.

Brugere opfordres til at underrette os om upassende indhold. Du anerkender, at en sådan meddelelse kan finde sted, og at vi kan tage skridt, der er beskrevet i disse betingelser for brug, med hensyn til sådanne oplysninger, som kommer til vores opmærksomhed.

14. Meddelelse

 • Media Buy Services Ltd. opretter en elektronisk postkasse til Brugeren under dennes konto/profil. Dette tjener til at kontakte andre brugere og sende servicemeddelelser fra Media Buy Services Ltd.. Yderligere meddelelser fra Media Buy Services Ltd. til brugeren skal ske via den e-mail-adresse, som brugeren har angivet.
 • Brugerne af Media Buy Services Ltd. database er forsynet med en chat til gensidig udveksling af information i tekstform, samt gaver og kys til kontakt. Brugerne er selv ansvarlige for at styre kommunikationen indbyrdes og for at sikre en passende udtryksmåde. Seksuelt stødende udtalelser i starten og hints under kommunikation bør undgås.
 • En chat kan startes af brugeren til enhver tid. Brugere, der har et foruddefineret antal "mønter", kan skrive til andre brugere mod et gebyr.
 • En bruger modtager push-meddelelser som standard. Notifikationer omfatter meddelelser om modtagne chatbeskeder, besøg på profilen af andre brugere, tags af profilen af andre brugere og matches. Notifikationerne kan slås fra i indstillingerne i appen.
 • Media Buy Services Ltd. bruger professionelle animatorer og operatører til underholdning for Brugerne, som ikke er identificeret separat i systemet. Denne service leveres i højeste kvalitet. Reelle møder er ikke mulige med disse operatører. Brugere kan kun sende dem beskeder inden for portalen.

15. Annoncering og nyhedsbreve

Ved at tilmelde dig Media Buy Services Ltd., accepterer brugeren udtrykkeligt, at meddelelser med information om platformen samt information om andre brugere kan sendes til dem. Brugeren er til enhver tid berettiget til at stoppe udsendelsen.

16. Forbud mod kommerciel eller erhvervsmæssig brug, forbud mod spamming

 • Brugeren forsikrer, at de ikke forfølger nogen kommercielle og/eller forretningsmæssige interesser i forbindelse med deres brug. De forpligter sig til ikke at bruge platformens websted og mobilappen til kommercielle eller forretningsmæssige formål.
 • Annoncering for kommercielle eller forretningsmæssige internetsider eller apps, især dem, der:
  • Udbud af varer eller tjenesteydelser til pengeværdi, opfordring til et tilsvarende tilbud eller henvisning til et tilsvarende tilbud, som kan fås andre steder
  • Annoncering for kommercielle eller forretningsmæssige websteder eller apps, især dem
   • tilbyde varer eller tjenesteydelser mod betaling,
   • bruges til præsentation eller reklame for virksomheder, eller
   • reklamere for andre kommercielle portaler.
   • Det gælder især annoncering af virksomheder i form af pop-ups, bannerreklamer eller gennem særligt fremhævede eller iøjnefaldende links. En internetside anses for kommerciel, hvis den linker direkte eller indirekte til en anden operatørs kommercielle internetportal.
  • Det gælder især annoncering af virksomheder i form af pop-ups, bannerreklamer eller gennem særligt fremhævede eller iøjnefaldende links. En internetside anses for kommerciel, hvis den linker direkte eller indirekte til en anden operatørs kommercielle internetportal.
 • Brugeren forpligter sig til ikke at reklamere for kommercielle tilbud til andre Brugere af Tjenesten, der tilbydes her eller til andre Brugere i nogen form, og til ikke at sende meddelelser, der tjener et kommercielt eller forretningsmæssigt formål. Dette refererer også til at sætte eller navngive links i offentligt tilgængelige profiler eller sende beskeder med de interne beskedudvekslingssystemer (f.eks. indlæg, fora og profildata).

17. Skader

 • En bruger, der forfølger eller bruger platformen til kommercielle eller forretningsmæssige formål i henhold til punkt 12 uden tilladelse fra Media Buy Services Ltd. er forpligtet til at betale en fast erstatning på € 5.100. Brugeren har i dette tilfælde ret til at bevise, at der overhovedet ikke er sket skade, eller at den er væsentligt mindre end engangsbeløbet. Media Buy Services Ltd. forbeholder sig retten til at bevise, at den har lidt større skader som følge heraf.
 • I tilfælde af en forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse af Brugerens forpligtelser nævnt under punkt 8, forpligter Brugeren sig til at betale erstatning til Media Buy Services Ltd., medmindre misligholdelsen allerede udgør en engangserstatning efter stk. 1 i dette punkt. I dette tilfælde har brugeren ret til at bevise, at der overhovedet er sket skade.

18. Tredjepartstjenester

Tjenesten kan indeholde annoncer og kampagner tilbudt af tredjeparter samt links til andre websteder eller internetressourcer. Media Buy Services Ltd. er ikke ansvarlig for tilgængeligheden (eller manglende tilgængelighed) af sådanne eksterne websteder eller internetressourcer. Hvis brugeren beslutter at interagere med tredjeparter gennem Media Buy Services Ltd.'s Services, the relationship s tjenester, forholdet mellem dem og brugeren er underlagt disse tredjeparters vilkår og betingelser. Media Buy Services Ltd. er ikke ansvarlig eller ansvarlig for sådanne tredjeparters vilkår eller handlinger.

19. Ændring af de generelle vilkår og betingelser

Media Buy Services Ltd. forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre disse generelle vilkår og betingelser, i det omfang dette ikke påvirker væsentlige bestemmelser i kontraktforholdet, og det er nødvendigt at tilpasse sig udviklingen, der ikke var forudsigelig for Media Buy Services Ltd. på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten, og hvis manglende overholdelse vil mærkbart forstyrre balancen i kontraktforholdet. Væsentlige bestemmelser er især dem, der vedrører typen og omfanget af de aftalte Ydelser samt løbetiden, herunder bestemmelserne om opsigelse. Media Buy Services Ltd. er berettiget til at foretage ændringer for at lukke eventuelle huller i kontrakten, især på grund af juridiske ændringer og ændringer i retspraksis.

20. Ansvar af Media Buy Services Ltd.

 • Media Buy Services Ltd. påtager sig ansvar eller ansvar for nøjagtigheden og sikkerheden af data og indhold offentliggjort eller transmitteret af andre brugere. Mens Media Buy Services Ltd. gør alt for at sikre, at oplysningerne fra brugerne er korrekte, det kan ikke garantere nøjagtigheden af brugerprofiler. Selvom dette ikke er tilladt, kan brugere indtaste forkerte eller ulovlige oplysninger og indhold eller bruge Media Buy Services Ltd.'s tjenester til upassende eller ulovlige formål.
 • Media Buy Services Ltd. leverer en it-service med adgang til databasen og garanterer ikke succes. Som Media Buy Services Ltd. har ingen indflydelse på transmissionen af data via internettet uden for sin egen it-infrastruktur og på grund af internettets karakteristika og usikkerheder, Media Buy Services Ltd. kan ikke påtage sig noget ansvar for sådanne eksterne datatab og/eller fejl i datatransmission. Media Buy Services Ltd. er ikke ansvarlig for fejl i tilbuddet, som er uden for dens kontrol (f.eks. på grund af force majeure eller tekniske fejl på internettet).
 • Media Buy Services Ltd. påtager sig intet ansvar for misbrug af oplysninger leveret af brugeren til tredjemand. Media Buy Services Ltd. er heller ikke ansvarlig for tredjemands uautoriserede adgang til brugernes personlige data (for eksempel gennem uautoriseret adgang til den centrale database), medmindre Media Buy Services Ltd. forsætligt eller groft uagtsomt har gjort uautoriseret adgang for tredjeparter mulig.
 • Media Buy Services Ltd.er kun ansvarlig - undtagen i tilfælde af brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser, i tilfælde af skade på liv, krop eller helbred, eller i tilfælde af krav, der udspringer af produktansvarsloven - for forsæt og groft uagtsomhed. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig for at opnå formålet med kontrakten.
 • Ved mindre uagtsomt misligholdelse af en forpligtelse, som er væsentlig for opfyldelsen af kontraktens formål (kardinalforpligtelse), Media Buy Services Ltd.'s ansvar er begrænset til den skade, der er forudsigelig og typisk for den pågældende type aktivitet.
 • Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder også for det personlige ansvar for Media Buy Services Ltd.'s medarbejdere, repræsentanter og agenter.

21. Rettigheder

 • Brugeren giver Media Buy Services Ltd. en ikke-eksklusiv, overførbar, geografisk ubegrænset og tidsmæssigt begrænset brugsret til det indhold, der er oprettet eller uploadet af dem til databasen, herunder billeder, tekster og videoer.
 • Brugeren forsikrer, at indholdet, som er opslået eller oprettet af dem, og deres brug ikke krænker tredjemands rettigheder, især ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder.

22. Data beskyttelse

Media Buy Services Ltd. indsamler, behandler og bruger brugerens personlige data som beskrevet i disse vilkår og betingelser og privatlivspolitikken. Opbevaring af personoplysninger er underlagt lovbestemmelserne.

23. Afbestillingsinstruktion

Fortrydelsesret

Brugeren har ret til at annullere de oprettede kontrakter inden for fjorten dage uden at angive grunde. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra dagen for den individuelle kontraktindgåelse. For at udøve fortrydelsesretten skal brugeren informere os (Media Buy Services Ltd., , supp23@topkontakter.com) ved hjælp af en utvetydig erklæring (f.eks. et brev eller en e-mail sendt med posten) om deres beslutning om at annullere denne kontrakt. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at de sender meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden denne fortrydelsesfrist udløber.

Konsekvenser af annullering

Ved opsigelse af denne aftale af brugeren, skal vi refundere dem for alle betalinger, vi har modtaget fra dem, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af eventuelle ekstra omkostninger som følge af, at brugeren vælger en anden leveringsmetode end den billigste type standardlevering, vi tilbyder). Denne tilbagebetaling vil ske uden unødig forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om annullering af denne aftale. Vi vil bruge samme betalingsmiddel for denne refusion som brugeren brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med brugeren; under ingen omstændigheder vil brugeren blive opkrævet gebyrer for denne refusion.

Men hvis brugeren har anmodet om påbegyndelse af tjenesten inden for fortrydelsesperioden, er de forpligtet til at betale for de faktisk leverede tjenester indtil annulleringstidspunktet. Dette beløb vil være proportionalt med de ydede tjenester i forhold til til det samlede omfang af tjenester, der er fastsat i Aftalen. Hvis tjenesterne er fuldt ud leveret, før annulleringen foretages, kan Brugerens ret til tilbagebetaling være begrænset eller ikke gældende.

Undtagelser fra refusionspolitikken

Bemærk venligst, at visse transaktioner kan være fritaget for fuld refusion i henhold til vores refusionspolitik:

 1. Hvis brugeren udtrykkeligt har anmodet om start af tjenesten inden for fortrydelsesperioden, og tjenesten er blevet udført fuldt ud, forbeholder vi os retten til at tilbageholde tilbagebetalinger, da tjenesten er fuldt opbrugt.
 2. For digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie, hvis udførelsen er påbegyndt med brugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at de dermed mister deres fortrydelsesret.
 3. Enhver anden undtagelse, som måtte være fastsat af gældende lov eller i specifikke vilkår og betingelser relateret til den service eller det købte produkt.

Eksempel fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os

 • Til
 • Media Buy Services Ltd.
 • Arh. Georgi Nenov 25 str. office 1; 1324, Sofia
 • supp23@topkontakter.com
 • Jeg/vi (*) annullerer hermed den af mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenester (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Navn(e) på kunde(r)
 • Adresse på kunde(r)
 • Kundens/kundernes underskrift (kun for skriftlig korrespondance)
 • Dato
 • (*) Slet det relevante.

Hvis Brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke, bortfalder fortrydelsesretten før tid, hvis den af Brugeren anmodede Tjeneste er fuldstændig leveret af Media Buy Services Ltd. før brugeren har udnyttet sin fortrydelsesret.

24. Rapportering af ulovligt indhold

Media Buy Services Ltd. overvåger de beskeder, der udveksles mellem brugeren og andre brugere. Med forbehold af nedenstående betingelser og efter at have modtaget en relevant meddelelse, Media Buy Services Ltd. vil blot fjerne indiskutabelt ulovligt indhold eller stoppe en indiskutabelt ulovlig aktivitet.

Media Buy Services Ltd. har etableret en procedure, hvorefter tilstedeværelsen på eller tilgængeligheden via Platformen af formodet ulovligt materiale eller formodede ulovlige aktiviteter kan indberettes til Media Buy Services Ltd.. Dette kan gøres ved at sende en passende meddelelse til følgende e-mailadresse: supp23@topkontakter.com.

Media Buy Services Ltd. forbeholder sig retten til ikke at imødekomme en anmodning om at blokere indhold eller standse en aktivitet, hvis den har god grund til at tvivle på rigtigheden af meddelelsen eller lovligheden af de fremlagte beviser, eller hvis det kræves af en interesseafvejning. Inden for den sammenhæng, Media Buy Services Ltd. kan kræve en domstolsafgørelse fra en kompetent domstol i Bulgarien, hvilken afgørelse beviser, at det pågældende indhold eller aktivitet er ubestrideligt ulovligt.

Media Buy Services Ltd. vil ikke på nogen måde skulle være part i en tvist mellem den person, der foretager underretningen og en tredjepart.

Den person, der foretager anmeldelsen, skadesløsholder Media Buy Services Ltd. mod ethvert krav fra tredjepart i forbindelse med, at blokering eller fjernelse af materiale eller aktiviteter stoppes. Godtgørelsen vedrører også alle skader og omkostninger, som er påført eller skal påføres af Media Buy Services Ltd. eller som den skal pådrage sig i forbindelse med et sådant krav, herunder, men ikke begrænset til, kompensation for omkostninger til retshjælp.

Media Buy Services Ltd. respekterer og beskytter privatlivets fred for de personer, der foretager sådanne meddelelser. Alle personlige oplysninger, som den modtager inden for rammerne af en meddelelse, vil altid blive behandlet i henhold til Data Protection Act 1998 og vil kun blive brugt til behandlingen af meddelelsen.

Ved at bruge denne hjemmeside, anerkender du, at alt indhold uploadet af brugere, inklusive men ikke begrænset til tekst, billeder og videoer, er underlagt gennemgang og overvågning af Media Buy Services Ltd. forbeholder sig retten til at fjerne alt indhold, der anses for at være upassende eller i strid med disse vilkår og betingelser. Media Buy Services Ltd. holdes eneansvarlig for indholdet, der uploades på denne hjemmeside.

25. Klagepolitik

Vi værdsætter din feedback og forpligter os til at håndtere eventuelle bekymringer, du måtte have. Vores mål er at skabe en sikker og behagelig oplevelse for alle brugere. Hvis du støder på indhold på vores platform, som du mener overtræder vores betingelser eller er upassende, bedes du rapportere det hurtigst muligt.

26.1 Indholdsanmeldelse

Hvis du støder på indhold, som du mener er ulovligt eller ikke-samtykkebaseret, bedes du underrette vores kundesupport ved at sende en rapport til supp23@topkontakter.com. Vi vil bekræfte din rapport og stræbe efter at løse klager vedrørende sådant indhold inden for 1 arbejdsdag. Vores dedikerede team vil foretage en undersøgelse og sikre den hurtige fjernelse af materiale, der overtræder reglerne. Alle klager vil blive logget til arkivering og rapportering.

26.2 Appelprocedure

Hvis du vises på vores platform uden samtykke, har du ret til at anmode om fjernelse af sådant materiale. Start denne proces ved at sende en e-mail til supp23@topkontakter.com med nødvendige oplysninger til identifikation af det specifikke indhold, såsom URL'en. Vores dedikerede afdeling vil vurdere situationen omhyggeligt, og hvis indholdet blev uploadet uden samtykke, vil vi hurtigt og permanent fjerne det. Din tilfredshed og privatliv er vores højeste prioritet.

Under undersøgelsesperioden vil det berørte indhold midlertidigt være utilgængeligt, hvis det er relevant. Denne midlertidige utilgængelighed sikrer, at potentielt overtrædende materiale ikke er tilgængeligt for brugerne, mens undersøgelsen er i gang. Vi sætter pris på din forståelse og samarbejde i denne sag.

Bemærk venligst, at hvis undersøgelsen afslører, at indholdet er ulovligt eller ikke-samtykkebaseret, vil det blive permanent fjernet inden for 1 arbejdsdag. Hvis indholdet derimod anses for at være i overensstemmelse med vores betingelser, vil det igen blive gjort tilgængeligt for brugerne.

26.3 Generelle klager

For generelle klager eller forespørgsler relateret til din konto eller aktiviteter på vores platform, kontakt vores kundesupport på supp23@topkontakter.com. Vores team vil vurdere, om de hurtigt kan imødekomme dine bekymringer. Hvis din henvendelse kræver mere tid, kan du være sikker på, at vi er fuldt engageret i at håndtere og løse den hurtigt. Bemærk venligst, at generelle klager kan kræve op til 24 timer for at blive løst.

26. Forbud mod menneskehandel, sexhandel og misbrug

Media Buy Services Ltd. forbyder strengt enhver aktivitet, der fremmer eller letter menneskehandel, sexhandel eller misbrug på vores platform. Vi er forpligtet til at opretholde et sikkert og sikkert miljø for vores brugere og tager denne sag meget alvorligt.

27. Afsluttende bestemmelser

 • Retsforholdet mellem Media Buy Services Ltd. og brugeren er underlagt lovgivningen i Bulgarien, med forbehold af eventuelle obligatoriske bestemmelser. Værnetinget for alle krav, der udspringer af denne kontrakt, er Venlo, i det omfang brugeren ikke er kunde. Anvendeligheden af obligatoriske regler i den stat, hvor brugeren har deres sædvanlige opholdssted eller bopæl på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten, forbliver upåvirket.
 • Skulle individuelle bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser være ugyldige eller ufuldstændige, forbliver gyldigheden af de resterende generelle vilkår og betingelser upåvirket.